Materiale Montessori

Termeni si conditii

Generalitati

Utilizarea (incluzând vizitarea si/sau cumpărarea produselor) site-ului www.dacartmontessori.ro presupune citirea si acceptarea in totalitate a termenilor şi condiţiilor detailate mai jos.

Site-ul www.dacartmontessori.ro este administrat de compania Dacart Montessori SRL.

Dacart Montessori SRL îşi asumă dreptul de a face orice modificări ale acestor prevederi, precum şi orice modificări site-ului www.dacartmontessori.ro , fără a fi necesară vreo notificare prealabilă către utilizatori în acest sens. Cea mai recentă versiune a termenilor şi condiţiilor poate fi citită oricând folosind legătura "termeni şi condiţii" din josul paginilor site-ului.

 Securitatea datelor personale

 Datele dumneavoastra personale vor putea fi utilizate de catre  Dacart Montessori SRL pentru confirmarea comenzilor, informarea prin e-mail, posta sau alte mijloace de comunicare despre actiunile ulterioare, realizarea de rapoarte statistice etc.

 Datele dumneavoastra personale vor putea fi transmise autoritatilor in drept cu scopul verificarii tranzactiilor comerciale sau altor autoritati in drept pentru efectuarea oricaror verificari justificate in baza legii.

 Datele furnizate de catre clienti sunt strict confidentiale.  Dacart Montessori SRL se angajeaza in fata clientilor sai sa NU furnizeze aceste date unor terte persoane sau companii si sa le utilizeze strict pentru uzul relatiei de afaceri dintre client si  Dacart Montessori SRL.

 Acest site foloseste masuri de securitate impotriva pierderii, alterarii sau folosirii gresite a informatiilor care se afla in controlul nostru. 

 Dacart Montessori SRL se obliga sa respecte drepturile dumneavoastra conferite de Legea 677/2001 si Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 („GDPR”) transpuse în legislația internă prin Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) și prin Legea nr. 102 din 3 mai 2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, iar la cererea dumneavoastra trimisa la adresa www.dacartmontessori.ro,  se obliga: sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date; sa inceteze prelucrarea datelor dumneavoastra personale.

  Dacart Montessori SRL certifica faptul ca va respecta drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 si Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, a Legii nr. 365/2002 privind comertul electronic, precum a Ordonantei nr. 130/2000 privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta cu modificarile ulterioare. Printre aceste drepturi se numara (enumerarea neavand un caracter limitativ):

 a. dreptul de a cere Dacart Montessori SRL sa va confirme daca prelucreaza sau nu datele dumneavoastra personale, in mod gratuit pentru o solicitare pe an;

b. dreptul de a cere Dacart Montessori SRL sa rectifice, actualizeze, blocheze sau sterge, in mod gratuit, acele date furnizate a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 si Regulamentul (UE) 2016/679;

c. dreptul de a cere Dacart Montessori SRL sa inceteze, in mod gratuit, prelucrarea datelor sale personale; 

d.In cazul platilor online, plata serviciilor de pe acest website este efectuata prin intermediul solutiilor de plata online oferite de Mobilpay. 

In vederea eliminarii riscului ca datele dumneavoastra sa intre in posesia si sa fie folosite abuziv de terte persoane:

 Dacart Montessori SRL si Mobilpay SA garanteaza securitatea sistemelor informatice. 

 Informatiile privind datele cardului bancar (numar de card, data expirarii etc.) nu sunt transferate sau stocate, la nici un moment de timp, pe serverele Dacart Montessori SRL sau pe serverele Mobilpay SA.

 In cazul sistemului 3D Secure pentru plata cu carduri Visa sau MasterCard, datele legate de cardul dumneavoastra, sunt introduse direct in sistemele Visa sau MasterCard, iar in cazul in care cardul dumneavoastra a fost emis de catre o banca certificata in sistemul 3D Secure, autorizarea tranzactiei se face doar dupa autentificarea dumneavoastra in acest sistem - introducerea unui cod/parola secreta stiuta numai de dumneavoastra, similar codului PIN la tranzactiile de la ATM.  

ORICE INCERCARE DE A ACCESA DATELE PERSONALE ALE ALTUI UTILIZATOR SAU DE A MODIFICA CONTINUTUL SITE-ULUI [www.dacartmontessori.ro] SAU DE A AFECTA PERFORMANTELE SERVERULUI PE CARE RULEAZA SITE-UL [www.dacartmontessori.ro],  VA FI CONSIDERATA O TENTATIVA DE FRAUDARE A SITE-ULUI [www.dacartmontessori.ro]  SI VA PUNE IN MISCARE CERCETAREA PENALA IMPOTRIVA ACELUIA SAU ACELORA CARE A(U) INCERCAT ACEST FAPT.

Copyright

Întregul conţinut al site-ului www.dacartmontessori.ro (imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică web, scripturi şi orice alte date), este proprietatea societăţii  Dacart MontessoriSRL şi a partenerilor cu care colaborează, şi este apărat de legea pentru protecţia drepturilor de autor şi de legile privind proprietatea intelectuală şi industrială. Folosirea fără acordul Dacart Montessori SRL sau al proprietarilor de drept a oricăror elemente de mai sus se pedepseşte conform legilor in vigoare.

Comentarii pe site

Persoanele care accesează/vizitează site-ul pot face comentarii şi orice alte comunicări; de asemenea pot transmite sugestii, idei sau întrebări, atât timp cât conţinutul acestora nu este ilegal, obscen, ameninţător, defăimator, nu tulbură în nici un fel viaţa privată a altor persoane, nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală, nu conţin viruşi sau texte vizând diverse campanii de promovare, scrisori în lanţ, email-uri în masă sau orice altă formă de spam.

Persoanele care utilizeaza adrese false de email sau transmit mesaje electronice sau orice alte comunicări în numele altor persoane fizice sau juridice sau în numele oricărei alte entităţi, vor fi sancţionate în conformitate cu legile în vigoare. Societatea Dacart Montessori SRL are dreptul (dar nu şi obligaţia) de a şterge orice astfel de conţinuturi identificate pe site.

Societatea Dacart Montessori SRL nu va putea fi considerata responsabila şi nici nu va putea fi obligată la niciun fel de despăgubiri pentru orice fel de daune produse de asemenea comunicări.

utilizatorul garantează că are toate drepturile asupra conţinutului pe care îl afişează sau transmite pe site, prin orice modalitate, astfel încât, să nu cauzeze prejudicii nici unei persoane. Dacart Montessori SRL nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru conţinutul mesajelor/comunicărilor afişate/transmise de un utilizator prin intermediul site-ului www.dacartmontessori.ro .

Prin accesarea site-ului, folosirea, vizitarea, comandarea, abonarea la newsletter sau trimiterea de email-uri adresate societăţii Dacart Montessori SRL, se consideră că utilizatorul consimte primirea notificărilor de la Dacart Montessori SRL în modalitate electronică, incluzând şi comunicări prin email sau prin anunţuri pe site.

Confidentialitate

Dacart Montessori SRL, în calitate de administrator al website-ului  www.dacartmontessori.ro  respecta caracterul privat şi securitatea informaţiei furnizate de către dvs. atunci când utilizaţi acest website, inclusiv a datelor cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679.

Utilizarea de către dvs. a acestui website presupune acceptarea de catre dvs. a termenilor şi condiţiilor de utilizare mentionati in site, aceasta reprezentand intreaga înţelegere dintre părţi. Dacart Montessori SRL îşi rezervă dreptul de a schimba şi de a actualiza în orice moment conţinutul website-ului www.dacartmontessori.ro precum şi termenii şi condiţiile de utilizare, fără niciun fel de notificare prealabilă.

Pentru desfasurarea obiectului său de activitate si în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice cat si si a Regulamentului (UE) 2016/679, Dacart Montessori SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, care pot fi, după caz: nume şi prenume, data naşterii, semnătură, telefon/fax, adresă, e-mail, profesie, cod numeric personal, seria şi numărul actului de identitate/paşaportului, prin mijloace automatizate/manuale, aceste date fiind destinate în principal:

-prelucrarii comenzilor dvs;

-facturarii comenzilor postate de dvs.;

-transmiterii de informări (newsletter) asupra noutăţilor sau evenimentelor (lansări, târguri, etc.);

-transmiterii de mesaje publicitare informative (referitoare la promoţii, reduceri, etc.);

-creării de conturi de utilizator şi acordării de facilităţi ca urmare a înregistrării pe site-ul/site-urile oficiale ale societăţii;

-efectuării de studii de piaţă şi de marketing;

-soluţionarea reclamaţiilor cu privire la bunurile livrate.

Furnizarea acestor date nu este obligatorie iar colectarea lor se face doar cu acordul dumneavoastră, exprimat prin semnătură pe documentele tipărite (note de comandă, facturi, documente de expediţie, ect.) sau prin completarea formularelor şi chestionarelor existente în acest site (criptate automat, conform standardelor internaţionale în vigoare). Refuzul dvs. de a furniza aceste date poate determina, după caz, imposibilitatea de a vă oferi serviciile pentru care este necesară sau obligatorie prelucrarea datelor.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoanele vizate şi/sau reprezentanţii legali ai persoanelor vizate, autorităţilor competente, personalului propriu al societăţii sau colaboratorilor externi implicaţi în executarea scopurilor declarate şi instruiţi în scopul asigurării protecţiei datelor.

Conform Legii nr. 677/2001si a Regulamentului (UE) 2016/679, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de opoziţie şi de a cere ştergerea datelor şi dreptul de a vă adresa liber justiţiei cu privire la încălcarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de legislaţia în domeniu. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, trimisa prin poştă la sediul Dacart Montessori SRL sau prin e-mail la adresa companiei: dacartmontessori@gmail.com

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

Politica de retur

Deoarece intentia noastra este deplina dumneavoastra satisfactie atunci când achizitionati produse de pe site-ul www.dacartmontessori.ro , Dacart Montessori SRL respecta prevederile Legii 51/2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 130/2000 privind regimul juridic al contractelor la distanţă, lege ce conferă cumpărătorului (numai în condiţiile actului normativ menţionat) dreptul ca în termen de 10 zile lucrătoare  de la primirea produselor, fără penalităţi şi fără invocarea vreunui motiv, sau daca sunt constatate defecte grave să returneze produsele cumpărate, dupa o notificare prealabila transmisa in scris catre Dacart Montessori SRL.

Returnarea produselor se va face pe cheltuiala clientului, în ambalajul original şi doar dacă acestea nu au suferit deteriorări, urmând să primească în termen de 30 de zile de la denunţarea unilaterală formulată în scris (document semnat de cumpărător şi transmis electronic sau prin poştă cu confirmare de primire) contravaloarea comenzii. Dupa returnarea acestora in aceeasi stare in care au fost primite, ne angajam sa livram contravaloarea produselor sau altele in schimb, conform notificarii.

Dacart Montessori SRL are dreptul ca, atunci când consideră că acţiunile clientului au fost de rea-voinţă, să solicite acestuia daune interese, in condiţiile legislaţiei în vigoare. De asemenea, Dacart Montessori SRL îşi rezervă dreptul, ca in astfel de situatii, sa refuze ulterior onorarea oricaror alte comenzi ale clientului.

Orice reclamatie privind starea produselor livrate la clienti va fi adusa la cunostinta firmei noastre in maximum 24 de ore de la primirea acestora, telefonic sau prin e-mail la adresele de contact de pe site.

In cazul in care produsele nu se pot livra sau integritatea le este afectata pe parcursul livrarii, clientul poate cere returnarea sumelor incasate deja de Dacart Montessori SRL, dar nu si despagubiri suplimentare. Valoarea maxima a obligatiilor companiei noastre fata de orice client in cazul nelivrarii sau a livrarii necorespunzatoare a unui colet/produs este valoarea sumei incasate de la client pentru respectiva comanda.

Preţuri şi campanii promoţionale

Preţurile produselor sunt cele afişate pentru fiecare produs în parte.

Dacart Montessori SRL va putea desfăşura orice campanie promoţională referitor la produsele afişate pe site, promoţii ale caror condiţii vor fi stabilite în întregime de către Dacart Montessori SRL. Aceste condiţii sunt aduse la cunostinţa eventualilor participanţi numai prin intermediul site-ului propriu. De promoţii beneficiază doar acele comenzi care respectă întocmai regulile afişate pe site. De asemenea promoţiile se aplică doar comenzilor care sunt înregistrate de către companie în perioada de timp în care promoţia este validă şi numai în limita stocului disponibil. Dacart Montessori SRL nu garantează disponibilitatea pe stoc a produselor pentru promoţie şi o poate întrerupe sau anula în orice moment fără nicio notificare prealabilă.

Limitare de responsabilitate

Dacart Montessori SRL şi furnizorii/partenerii săi, nu îşi asumă responsabilitatea şi nu pot fi invinuiti pentru pagubele apărute prin folosirea în orice fel a produselor achizitionate prin intermediul acestui site. utilizatorii sunt de acord în mod expres că folosirea acestui site şi cumpărarea produselor se face pe propriul risc.

Informaţiile din acest site sunt oferite cu buna credinţă, din surse considerate ca fiind de încredere. Noi nu garantăm că informaţiile sunt exacte, complete sau obiective, de aceea nimeni nu trebuie să se bazeze pe ele pentru nici un scop. Daca preţul sau unele caracteristici ale produsului au fost greşit introduse în bazele noastre de date sau afişate greşit, iar livrarea nu s-a efectuat încă, noi ne alocăm dreptul de a anula livrarea respectivului produs si de a anunţa clientul în cel mai scurt timp despre eroarea aparută.

Conţinutul site-ului www.dacartmontessori.ro (texte, descrieri ale produselor, caracteristici tehnice, imagini, simboluri) a fost alcătuit în strânsă colaborare cu furnizorii produselor prezentate, acolo unde a fost cazul. Din acest motiv, Dacart Montessori SRL nu îşi asumă responsabilitatea pentru descrierile produselor prezentate în magazinul nostru, acestea fiind identice cu cele puse la dispoziţia noastră de către furnizorii fiecărui produs.

Dacart Montessori SRL nu poate garanta disponibilitatea în stocuri a tuturor produselor afişate. Din acest motiv, noi ne asumăm dreptul de a nu livra parţial sau integral o anumită comandă în cazul în care anumite produse nu mai apar în oferta curentă a furnizorului sau nu sunt disponibile din alte motive (lipsa momentană din stoc, epuizarea ediţiei, etc).

Dacart Montessori SRL nu îşi asumă responsabilitatea pentru pierderile de informaţii cauzate de orice defecţiuni sau erori ale software-ului cu care este conceput şi găzduit site-ul şi nici nu garantează faptul că site-ul, serverul/serverele sau emailurile expediate de www.dacartmontessori.ro nu conţin viruşi sau alte componente dăunătoare. De asemenea, Dacart Montessori SRL nu răspunde pentru eventualele probleme de securitate ale serverului ce găzduieşte site-ul sau pentru problemele cauzate de funcţionalitatea conexiunii internet.

Dacart Montessori SRL nu răspunde de conţinutul, calitatea sau natura site-urilor la care se ajunge prin legături de pe acest site (legături de natură comercială sau publicitară). Răspunderea pentru aceste site-uri o poartă în întregime proprietarii acestora.

In cazul neridicarii unei comenzi de catre utilizator, ne rezervam dreptul ca la o ulterioara comanda sa nu raspundem acestuia. In situatia in care vom lua decizia onorarii unei comenzi ulterioare, aceasta se va face numai dupa ce utilizatorul va achita in avans comanda curenta impreuna cu cheltuielile de expeditie si retur suportate de Dacart Montessori SRL pentru comanda anterioara.

Limitari privind accesul la site

Dacart Montessori SRL garantează utilizatorului acces limitat, în interes personal, pe acest site şi nu îi conferă sub nici o circumstanta, dreptul de a descărca sau de a modifica parţial sau integral site-ul, de a reproduce parţial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor societăţii Dacart Montessori SRL, fără acordul scris al acesteia. Vizitatorii pot accesa site-ul fara a-si lasa datele personale si se angajeaza să suporte orice costuri adiţionale legate de accesarea site-ului, cum ar fi cele solicitate de furnizorii de servicii telefonice şi de internet.

Fiecare utilizator este singurul responsabil pentru pastrarea caracterului confidential al contului creat pe acest site. De asemenea, prin accesarea acestui site utilizatorul se angajeaza sa informezei imediat in scris, reprezentantii Dacart Montessori SRL cu privire la orice utilizare neautorizata a contului si/sau parolei personale.

Dispute şi conflicte

Orice conflict apărut între www.dacartmontessori.ro şi clienţi se încearcă a fi rezolvat pe cale amiabilă prin înţelegere între cele două părţi. În cazul în care acest lucru nu este posibil se vor aplică prevederile legale româneşti din acest domeniu iar soluţionarea conflictelor este de compentenţa instanţelor de judecată române.

Dispoziţii finale

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, această clauză nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Odată cu lansarea comenzii si cumpararea produselor, clientul acceptă fără obiecţiuni condiţiile şi termenii de utilizare, valoarea acestora fiind aceeasi cu un contract valabil încheiat.

Fiind de acord cu aceşti Termeni şi Condiţii clientul/utilizatorul îşi asumă în totalitate aceste riscuri.


Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la "Termeni si Conditii", vă rugăm să vă adresați la adresa de email: dacartmontessori@gmail.com sau sa accesati "Contact" din partea de jos a site-ului.

Acest website folosește cookies (detalii aici). Dacă nu sunteți de acord, părăsiți website-ul sau dezactivați cookies.
Acest website folosește cookies (detalii aici). Dacă nu sunteți de acord, părăsiți website-ul sau dezactivați cookies.